Plemenná kniha morčiat

Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 
Správa Plemennej knihy morčiat:

 

Správca: Lukáš Klimša  
Email: szch.morcata@gmail.com (Neodpisujte na automatické emaily evidenčný list, hlásenie o vrhu a pod., pretože správy nebudú pravdepodobne doručené) 
Facebook message: Pre rýchlu komunikáciu môžete využiť súkromnú správu na facebook.com 
Korešpondenčná adresa:   Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo , SR     Poštové zásielky zasielajte doporučene.

 


Poskytované služby:

 

Bankové spojenie:

 

IBAN:   SK4484100000001100450708 
BIC/SWIFT: RIDBSKBX
ADRESA MAJITEĽA: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
ADRESA BANKY: ZUNO Bank AG, pobočka zahraničnej banky, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 

 

 

variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (príklad 05.12.1964 > 05121964)
poznámka platby: Názov chovateľskej stanice, meno a priezvisko, účel platby 

 

 

Cenník služieb PK morčiat SZCH platný ku 14.3.2016:A/ Základné poplatky Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 1,00 €
Akceptácia nahlásenných zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 31 dní 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 31 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
   
B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Hlásenie o vrhu - Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jeden vrh, bez tlače) 31 dní 1,00 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 0,50 €
Vytlačenie preukazu o pôvode pre jedno morča - nepovinné - 1,00 €+p
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
31 dní 2,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (morča, ktoré už je zapísané a uchovnené v PK) - bez tlače
31 dní 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 31 dní 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 65 dní 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  
C/ Poplatky za služby iných zložiek (poplatky náležia plne konkrétnym zložkám)
Návrh chovnosti morčaťa posudzovateľom (viz. chov. poriadok bod IV.5 - 6) ** ihneď 0,50 €

Vystavenie duplikátu diplomu CAC organizátorom výstavy (maximálny poplatok)

31 dní 2,00 €+p
 **  vykonáva oprávnený posudzovateľ podľa chovateľského poriadku
D/ Poštovné náklady (+p)  
Slovensko (2.T, doporučene, platba vopred)*** 1,60 €
Slovensko (2.T, doporučene, platba dobierkou)*** 2,60 €
Česká republika (2.T, doporučene, platba vopred)*** 4,50 €
Európa (2.T, doporučene, platba vopred)*** 5,50 €

*** Na jedno poštovné je možné vybaviť maximálne 9 šampionátov (diplomov)


Pre chovateľov, ktorí využíjú možnosť platby za službu z kreditu u PK morčiat, budú účtované len skutočné poštovné náklady (poštovná známka) maximalne do výšky poplatkov v tomto cenníku. Zvýhodnenie nebude akceptované pri zneuživaniu výhody - účelovým dobitím kreditu len o výšku poplatku. Zostatok kreditu po zaúčtovaniu poplatku musí byť minimálne 1,00 €, inak zvýhodnenie nemôže byť nárokovateľné. Táto zľava je platná do 1.2.2017.

E/ Spôsoby platby služieb PK morčiat  
Platba na účet PK (iban: SK4484100000001100450708)  
Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
Dobierka (iba Slovensko) 
Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)