Najnovšia aktualita

05.11.2016

1. Podkomisia za odbor morčiat na svojom zasadaní dňa 25.10.2016 schválila novú verziu Výstavného poriadku, ktorý je platný od 1.11.2016. Vyznačené zmeny nájdetu tu. Zápisnicu zo zadania si môžete pozrieť tu.

Prihlásenie

Plemenná kniha morčiat

Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 
Správa Plemennej knihy morčiat:

 

Správca: Lukáš Klimša  
Email: szch.morcata@gmail.com (Neodpisujte na automatické emaily evidenčný list, hlásenie o vrhu a pod., pretože správy nebudú pravdepodobne doručené) 
Facebook message: Pre rýchlu komunikáciu môžete využiť súkromnú správu na facebook.com 
Korešpondenčná adresa:   Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo , SR     Poštové zásielky zasielajte doporučene.

 


Poskytované služby:

 

Bankové spojenie:

 

IBAN:   SK4484100000001100450708 
BIC/SWIFT: RIDBSKBX
ADRESA MAJITEĽA: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
ADRESA BANKY: ZUNO Bank AG, pobočka zahraničnej banky, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 

 

 

variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (príklad 05.12.1964 > 05121964)
poznámka platby: Názov chovateľskej stanice, meno a priezvisko, účel platby 

 

 

Cenník služieb PK morčiat SZCH platný ku 14.3.2016:A/ Základné poplatky Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 1,00 €
Akceptácia nahlásenných zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 31 dní 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 31 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
   
B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Hlásenie o vrhu - Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jeden vrh, bez tlače) 31 dní 1,00 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 0,50 €
Vytlačenie preukazu o pôvode pre jedno morča - nepovinné - 1,00 €+p
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
31 dní 2,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (morča, ktoré už je zapísané a uchovnené v PK) - bez tlače
31 dní 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 31 dní 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 65 dní 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  
C/ Poplatky za služby iných zložiek (poplatky náležia plne konkrétnym zložkám)
Návrh chovnosti morčaťa posudzovateľom (viz. chov. poriadok bod IV.5 - 6) ** ihneď 0,50 €

Vystavenie duplikátu diplomu CAC organizátorom výstavy (maximálny poplatok)

31 dní 2,00 €+p
 **  vykonáva oprávnený posudzovateľ podľa chovateľského poriadku
D/ Poštovné náklady (+p)  
Slovensko (2.T, doporučene, platba vopred)*** 1,60 €
Slovensko (2.T, doporučene, platba dobierkou)*** 2,60 €
Česká republika (2.T, doporučene, platba vopred)*** 4,50 €
Európa (2.T, doporučene, platba vopred)*** 5,50 €

*** Na jedno poštovné je možné vybaviť maximálne 9 šampionátov (diplomov)


Pre chovateľov, ktorí využíjú možnosť platby za službu z kreditu u PK morčiat, budú účtované len skutočné poštovné náklady (poštovná známka) maximalne do výšky poplatkov v tomto cenníku. Zvýhodnenie nebude akceptované pri zneuživaniu výhody - účelovým dobitím kreditu len o výšku poplatku. Zostatok kreditu po zaúčtovaniu poplatku musí byť minimálne 1,00 €, inak zvýhodnenie nemôže byť nárokovateľné. Táto zľava je platná do 1.2.2017.

E/ Spôsoby platby služieb PK morčiat  
Platba na účet PK (iban: SK4484100000001100450708)  
Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
Dobierka (iba Slovensko) 
Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)