Celoslovenský aktív chovateľov morčiat 2022 (zápisnica)

Dňa 27.03.2022 sa konal Celoslovenský aktív chovateľov morčiat. Aktív odsúhlasil nové zloženie ÚOK (link), potvrdil vo funkcii Lukáša Klimšu ako správcu PK, nový štatút ÚOK  a návrh FONDU ROZVOJA CHOVU MORČIAT SZCH. Uznesenie a zápisnicu z aktívu aj s prílohami nájdete na tomto linku.

Schválenie nového CHP a VP

ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov schválila nový chovateľský a výstavný poriadok na zasadaní ÚOK dňa 08.02.2022.

Čítať ďalej...

Adepti na posudzovateľa

V sobotu 05.02.2022 prebehlo prijímacie konanie adeptov na posudzovateľov pod dohľadom našej posudzovateľky morčiat Evy Bednárovej. Keďže záujemca bol len jeden, môžeme povedať, že sme mali 100% úspešnosť. Gratulujeme Tomášovi Szabóovi zo ZOCHDH/M a prajeme mu aby školenie pod českou ÚOK ČSCH úspešne zvládol.

Podmienky pre adeptov na posudzovateľa (2021)

ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov schválila nové podmienky pre adeptov na posudzovateľa (2021) na zasadaní ÚOK dňa 14.10.2021.

Čítať ďalej...

Zasadanie sekcie morčiat EE (Billund)

Dňa 18.09.2021 sa konalo zasadanie sekcie morčiat EE v dánskom meste Billund.

Čítať ďalej...

1. Seminárna výstava morčiat

Milí chovatelia,

chceme vás informovať, že dňa 25.9.2021 sa bude konať v Banskej Bystrici 1. Seminárna výstava morčiat

Čítať ďalej...