Aktuality (Komisia za odbor chovu morčiat v SZCH / Plemenná kniha morčiat SZCH)

03.05.2022

Dňa 28.04.2022 sa konalo 1. zasadanie ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov. Na zasadaní bol hlavne schválený nový chovateľský poriadok, ktorý nájdete aj s uznesením a zápisnicou tu: odkaz .