zoznam NEVYBAVENÝCH ŽIADOSTÍ šampionátov morčiat


Plemenná kniha morčiat SZCH

 

Počet záznamov na jednej strane:

Vyhľadávanie (morča, žiadateľ):

Meno morčaťa Titul ŽIADATEĽ

Dátum PODANIA

Chucky Green Garden SKCH Ivana Gulánová, SK

pondelok, 24. november 2014, 23:06

Orchidea Green Garden SKCH Ivana Gulánová, SK

pondelok, 24. november 2014, 23:06

 

Skratky ŽIADANÝCH TITULOV:

SKCJ- Slovenský šampión mladých
SKCH- Slovenský šampión
SKGC- Grandšampión
SKIC- Interšampión