Prečítané: 615x

 Prijímacie konanie pre adeptov
na posudzovateľov morčiat / 2020-2021

aktualizované ku dňu 01.10.2020


 Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH (ďalej len "KChM")

 

Termín konania prijímacích skúšok: Zatiaľ nie je stanovený aj z dôvodu trvania pandémie covid-19.

Prihláška: Bude zverejnená TU, až po vyhlásení termínu konania prijímacích skúšok (tiež bude zaslaná na všetky ZO morčiat, aby ich preposlali svojim členom).

 

.......................................................................................................................................

 

Podmienky prijímacieho konania / 2020-2021

Podmienky:
 

I.    Uchádzač musí byť starší ako 16 rokov a občanom Slovenskej republiky.
II.   Uchádzač musí byť členom ľubovoľnej ZO morčiat SZCH (www.szch-morcata.sk/zo ).
III.  Uchádzač musí byť členom Českého zväzu chovateľov (Český svaz chovatelů, z. s., www.cschdz.eu ).
IV. Uchádzač musí mať priznanú chovateľskú stanicu morčiat pod SZCH (resp. je spolumajiteľom) priznanú pred zverejnením týchto podmienok. Chovateľská stanica priznaná v inej organizácii nebude akceptovaná.
V.  Uchádzač musí mať verejnú podporu jedného chovateľa (meno chovateľa bude zverejnené), ktorý je starší ako 18 rokov a je členom rovnakej ZO morčiat SZCH ako uchádzač a má priznanú chovateľskú stanicu morčiat pod SZCH (resp. je spolumajiteľom) minimálne 3 roky.
 

Uzávierka podania žiadosti:

Žiadosť je nutné podať najneskôr do 30 dní pred termínom prijímacích skúšok.
 

Forma podania žiadosti


Čitateľná kvalitná fotokópia podpísanej žiadosti zaslaná na email
szch.morcata@gmail.com alebo
poštou na adresu Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo.

 

Prijímacie skúšky:

Termín, miesto a forma skúšky bude včas oznámené uchádzačovi telefonicky a emailom.

Poplatok za prijímacie skúšky:

10,00 € (poplatok sa hradí v deň prijímacích skúšok pred začiatkom skúšky).


Vyhodnotenie skúšky:

O výsledkoch skúšky bude uchádzač informovaný ihneď po jej skončení.

 

Informácie o procesu školenia:

Školenie organizuje a riadi Český zväz chovateľov (sekcia chovu morčiat - www.rodent.cz) na území Českej republiky. Uchádzač plne hradí všetky náklady spojené so školením.  Uchádzač musí byť počas celého procesu školenia členom Českého zväzu chovateľov.

 

Tieto podmienky pre adeptov sú platné len pre roky 2020-2021.