ŠAMPIONÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ku dňu 01.10.2020


 Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH (ďalej len "KChM")

 

Základné ustanovenia:

 

  1. Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované a uchovnené v Plemennej knihe morčiat SZCH, resp. splnilo podmienky na uchovnenie a evidenciu (CZ registrácia alebo SK návrh na uchovnenie od posudzovateľa)  a v tom prípade bude následne evidované a uchovnené za poplatok.
  2. Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
  3. Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať elektronicky (poštou). K žiadosti je nutné priložiť kópiu diplomu CAC a preukazu o pôvode.  
  4. Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané do 65 dní*). 
  5. Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.
  6. Vo všetkých prípadoch žiadateľ musí najskôr uhradiť poplatok a následne mu budú vystavené doklady.
  7. Zoznam udelených šampionátov je zverejnený na www.szch-morcata.sk, kde sú uvedené informácie o morčati a základné údaje žiadateľa (meno, obec - miesto chovu, krajina).
  8. Diplom je výhradne majetkom žiadateľa o šampionát, pokiaľ v žiadosti neuvedie inak.

    * kalendárnych dní od podania žiadosť resp. splnenia všetkých podmienok šampionátu

 

Uznanie ocenení CAC:

 

a) získané na slovenskej výstave

- Budú uznané CAC, ktoré vydala PK SZCH, z výstav uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav morčiat SZCH (http://www.szch-morcata.sk/vystavy) . Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.


V prípade, že krajina nevydáva CAC, tak za toto ocenenie bude považované slovné hodnotenie V / HV alebo bodové hodnotenie min. 95/100. 
Konkrétne CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie CAC).


titul "Slovenský šampión mladých"  (SKCJ)

 

titul "Slovenský šampión"  (SKCH)

 

 

titul "Grandšampión"   (SKGC)

 

 

titul "Interšampión"  (SKIC)