Najnovšie aktuality

17.01.2023

Dňa 17.01.2023 predseda komisie Ing. Alena Mikulinová menovala Tomáša Szaba za dočasného správcu Plemennej knihy morčiat SZCH až do riadnej voľby správcu, ktorá prebehne na najbližšom zasadaní komisie. Plemenná kniha naďalej funguje v obmedzenom režime.

Prihlásenie

 Ústredná odborná komisia SZCH
pre chov drobných hlodavcov


 Slovenský zväz chovateľov

 

ČLENOVIA

 

Predseda:

Ing. Alena Mikulinová

Kontakty: +421 910 955 051, pdbukovina.zootechnik@gmail.com

 

 

Predseda zboru posudzovateľov:

Eva Bednárová

Kontakty: elaphe@centrum.sk

 

 

Podpredseda:
Lukáš Klimša (do 10.01.2023)

Kontakty: szch.morcata@gmail.com , fb chat

 

 


 

ŠTATÚT ÚOK (verzia 2022, schválená aktívom 27.03.2022)

 

ZÁPISNICE komisie