Up

Tlačivá a dokumenty

Žiadosť o priznanie názvu chovateľskej stanice chovu morčiat v Slovenskom zväze chovateľov.
Zmeny názvu CHS, zmeny v spolumajiteľstve, nahlásenie zmeny mena a titulov, zrušenie CHS

Každý chov, chovné zariadenia a vlastník zvierat by mal pred začatím činnosti ohlásiť svoju činnosť na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na základe § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Podrobné špecifické podmienky, ktoré musí každý chov spoločenských zvierat podľa druhu a veľkosti zvieraťa spĺňať je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (tu). Ohlásenie začatia činnosti nájdete tu.
Poznámka: Prílohou ohlásenia môže byť aj sprievodný list a oficiálne potvrdenie o priznaní CHS na dôkaz riadneho (riadeného) chovu v uznávanej organizácii chovateľov zvierat akým je aj Slovenský zväz chovateľov.

Viac info na:

https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php
https://www.epi.sk/zz/2020-283
https://www.epi.sk/zz/2007-39#cast4

Kontakt (Regionálne veterinárne a potravinové správy):

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

Registrované chovné zariadenia musí byť každé chovné zariadenie, ktoré predá/daruje/vymení (čo i len jedno zviera) do zahraničia či už priamo (zo zariadenia) alebo sprostredkovane cez stredisko na zhromažďovanie zvierat. K registrovaniu chovného zaradenie nie je potrebné priložiť žiaden kolok. Registrácia je bezplatná. Registrovať sa musí každé zariadenie, ktoré predáva zvieratá do zahraničia bez ohľadu na počet zvierat umiestnených v chovnom zariadení. Žiadosť o registráciu chovného zariadenia podáva žiadateľ/chovateľ na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Viac info na:

https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php
https://www.epi.sk/zz/2020-283

Kontakt (Regionálne veterinárne a potravinové správy):

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

Vzorový dokument slúžiaci na vystavenie výpisu predkov pre odchovy po nechovných rodičoch - chovateľ ho vystavuje sám za stanovených podmienok chovateľským poriadkom. Viac o výpise predkov sa dočítate tu.

Vzor osvedčenia nutného pre účasť na výstavách morčiat.
Slovenský štandard morčiat SZCH platný ku 1.1.2017
Použiteľné vzory pre organizátorov výstav.
 
 
Powered by Phoca Download
Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb a k analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s ukladaním súboru cookie.
Viac informácií Súhlasím Nesúhlasím