1.DUO ZÁHORÁCKA VÝSTAVA UŠĽACHTILÝCH MORČIAT

Najnovšie aktuality

03.05.2022

Dňa 28.04.2022 sa konalo 1. zasadanie ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov. Na zasadaní bol hlavne schválený nový chovateľský poriadok, ktorý nájdete aj s uznesením a zápisnicou tu: odkaz .

Prihlásenie

Plemenná kniha morčiat

Slovenský zväz chovateľov

 

Správca: Lukáš Klimša
   
Korešpondenčná adresa: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
Písomné zásielky môžete odosielať aj cez zasielkovna.sk (CZ) (na výdajné miesto Tryo cukráreň, Fučíkova 89, Sládkovičovo).
  
Kontakty:
E-mail: szch-morcata@gmail.com
Fb chat / messenger: Kliknite na ikonu messengera v pravom dolnom rohu tohto webu.
WhatApp: WhatApp (+421905252674)


Základné poskytované služby:

 

Cenník služieb PK morčiat SZCH platný ku 01.11.2019

A/ Základné poplatky

Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 1,00 €
Akceptácia nahlásených zmien u morčiat (zmena farby, šampionátov z krajín EE, ... ) 31 dní 0,00 €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice 31 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,50 €

 

B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 

Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Vystavenie preukazov o pôvode pre potomkov (za jedno mláďa, bez tlače) 31 dní 0,50 €
Prepracovanie preukazu o pôvode - povinné zapracovanie nahlásených zmien (bez tlače)* 31 dní 0,50 €
Dodatočné vypracovanie preukazu o pôvode na základe chovateľského poriadku 
bod VII.8  (v cene je zápis morčaťa do PK) - bez tlače
31 dní 1,50 €
Zmena priznaného názvu chovateľskej stanice a iné zmeny v chov. stanici 31 dní 4,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (bez diplomu) * 20 dní 1,00 €
Priznanie ocenenia chovateľskej stanice 30 dní 0,00 €+p
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  

 

C/ Poplatky za služby iných zložiek (poplatky náležia plne konkrétnym zložkám)

Návrh chovnosti morčaťa posudzovateľom (viz. chov. poriadok bod IV.5 - 6) ** ihneď 0,50 €
Oprava PP/VP posudzovateľom (napr. zmena farieb, plemena) - POVINNÉ ** ihneď 0,50 €
Vystavenie duplikátu diplomu s CAC organizátorom výstavy (maximálny poplatok) 31 dní 2,00 €+p
 **  vykonáva oficiálny slovenský posudzovateľ morčiat SZCH podľa chovateľského poriadku

 

D/ Poštovné náklady (+p)

Slovensko (2.T, doporučene, platba vopred)*** 1,60 €
Slovensko (2.T, doporučene, platba dobierkou)*** 2,60 €
Česká republika (2.T, doporučene, platba vopred)*** 4,50 €
Európa (2.T, doporučene, platba vopred)*** 5,50 €

*** Na jedno poštovné je možné vybaviť maximálne 9 šampionátov (diplomov)


Pre chovateľov, ktorí využíjú možnosť platby za službu z kreditu u PK morčiat, budú účtované len skutočné poštovné náklady (poštovná známka) maximalne do výšky poplatkov v tomto cenníku. Zvýhodnenie nebude akceptované pri zneuživaniu výhody - účelovým dobitím kreditu len o výšku poplatku. Zostatok kreditu po zaúčtovaniu poplatku musí byť minimálne 1,00 €, inak zvýhodnenie nemôže byť nárokovateľné.

 

Spôsoby platby služieb PK morčiat 

 

- Platba na účet PK
- Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
- Dobierka (iba Slovensko)
- Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)

 

Bankové spojenie:

IBAN:   SK8383300000002401122243
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
ADRESA MAJITEĽA: Lukáš Klimša, Školská 189/43, 925 21 Sládkovičovo
ADRESA BANKY: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

 

variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (príklad 05.12.1964 > 05121964)
poznámka platby: Názov chovateľskej stanice, meno a priezvisko, účel platby