V menu nájdete žiadosti, zoznamy a iné

 OCEŇOVANIE CHOVATEĽSKÝCH STANÍC
ku dňu 14.03.2016


 Plemenná kniha morčiat SZCH
Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK")

 

 

Základné ustanovenia:

 1. Chovateľ má nárok na získanie ocenení chovateľskej stanice, pokiaľ morčatá z jeho vlastného odchovu - majú v mene názov chovateľskej stanice (musia byť zapísané a uchovnené v evidencii PK morčiat SZCH) získajú určitý počet titulov Slovenský šampión (ďalej len SKCH).
 2. Základnou podmienkou pre priznanie ocenení, je aby chovateľ mal platnú chovateľskú stanicu morčiat v SZCH a bol členom ľubovolnej ZO morčiat SZCH.
 3. Ocenenia potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 4. Žiadosť o udelenie ocenení je potrebné poslať na plemennú knihu pomocou elektronického formulára 
 5. Dokladom o priznaní ocenení je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané do 65 dní*). 
 6. Priznanie ocenení je bezplatné, ale poštovné náklady hradí chovateľ.
 7. Tituly iných krajín, iné tituly pod SZCH (SKCJ,SKIC,SKGC,...) sa nezapočítavajú do súčtu titulov potrebných na priznanie ocenení.
 8. Morčatá nemusia byť vo vlastníctve chovateľskej stanice.
 9. Najnižším ocenením je Bronzová chovateľská stanica, najvyšším ocenením je Diamantová chovateľská stanica.
 10. Platnosť najvyššieho získaného ocenenia je neobmedzená.
 11. Zoznam ocenených chovateľských staníc je uverejnený na webovej stránke PK morčiat SZCH v samostatnom zozname a v profile chovateľskej stanice, uvádza sa len najvyššie získané ocenenie.

        * kalendárnych dní od podania žiadosť

 

ocenenie "Bronzová chovateľská stanica"   

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo  5-krát titul SKCH.

   

ocenenie "Strieborná chovateľská stanica"  
    
 • Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 10-krát titul SKCH.
       
 • ocenenie "Zlatá chovateľská stanica"

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 15-krát titul SKCH. 

 

 • ocenenie "Platinová chovateľská stanica"

  

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 30-krát titul SKCH.

  

ocenenie "Diamantová chovateľská stanica"

 

Bude priznané chovateľskej stanici, ktorá získala celkovo 50-krát titul SKCH. 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenie výstavného poriadku:
 
PK je povinná pripraviť a následne spustiť "Oceňovanie chovateľských staníc" najneskôr do 2.5.2016. PK je povinná informovať všetky ZO morčiat SZCH o spustení možnosti prihlasovania chovateľov. 

 

 ŠAMPIONÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ku dňu 01.01.2017


 Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK")

 

Základné ustanovenia:

 

 1. Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované v Plemennej knihe morčiat SZCH (vlastnilo evidenčné číslo SZCH).
 2. Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
 3. Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať na adresu uvedenú v žiadosti (priložiť jednu kópiu diplomu CAC) alebo je možné využiť elektronický formulár.  
 4. Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní*) a tlačovej podobe (odoslané do 65 dní*). 
 5. Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.
 6. Vo všetkých prípadoch žiadateľ musí najskôr uhradiť poplatok a následne mu budú vystavené doklady.

        * kalendárnych dní od podania žiadosť resp. splnenia všetkých podmienok šampionátu

 

Uznanie ocenení CAC:

 

a) získané na slovenskej výstave

- Budú uznané CAC, ktoré vydala PK SZCH, z výstav uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav morčiat SZCH (http://www.szch-morcata.sk/vystavy) . Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

Poznámka: CAC zo slovenskej výstavy (vydané PK SZCH) vydané do 1.1.2013, nemusia byť zo zoznamu uskutočnených akceptovaných výstav.

b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.


V prípade, že krajina nevydáva CAC, tak za toto ocenenie bude považované slovné hodnotenie V / HV alebo bodové hodnotenie min. 95/100. 
Konkrétne CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie CAC).


titul "Slovenský šampión mladých"  (SKCJ)

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

 

titul "Slovenský šampión"  (SKCH)

 

 • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

 

Výnimka pre 3x CAC získané do 31.12.2016:

Titul Slovenský šampión bude priznaný morčaťu, ktoré získalo tri CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách konaných do 31.12.2016. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.  Výnimku je možné uplatniť do 31.12.2017.

 


titul "Grandšampión"   (SKGC)

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.
 

titul "Interšampión"  (SKIC)

 • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

 

 


 

Cenník služieb (výňatok) Plemennej knihy morčiat SZCH:

 

A/ Základné poplatky (sadzby pre nečlenov) Lehota Cena
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,50 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 4,50 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 3,00 €
   
B/ Poplatky len pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH 
Zápis morčaťa do evidencie PK (pridelenie evidečného čísla, uchovnenie)* 31 dní 1,00 €
Priznanie titulov šampionátu SR (elektronický a tlačený diplom) * 65 dní 3,00 €+p
Priznanie titulov šampionátu SR (iba elektronický diplom) * 30 dní 2,00 €
* Vybrané poplatky sú zvýhodnené pre platných členov ľubovolnej ZO morčiat SZCH  
D/ Poštovné náklady (+p)  
Slovensko (2.T, doporučene, platba vopred)***   1,60 €
Slovensko (2.T, doporučene, platba dobierkou)*** 2,60 €
Česká republika (2.T, doporučene, platba vopred)***   4,50 €
Európa (2.T, doporučene, platba vopred)***   5,50 €

*** Na jedno poštovné je možné vybaviť maximálne 9 šampionátov (diplomov)


Pre chovateľov, ktorí využíjú možnosť platby za službu z kreditu u PK morčiat, budú účtované len skutočné poštovné náklady (poštovná známka) maximalne do výšky poplatkov v tomto cenníku. Zvýhodnenie nebude akceptované pri zneuživaniu výhody - účelovým dobitím kreditu len o výšku poplatku. Zostatok kreditu po zaúčtovaniu poplatku musí byť minimálne 1,00 €, inak zvýhodnenie nemôže byť nárokovateľné. Táto zľava je platná do 1.2.2017.

E/ Spôsoby platby služieb PK morčiat  
Platba na účet PK (iban: SK8383300000002401122243)  
Platba z kreditu vedeného PK (len pre chovateľov s priznaným názvom chovateľskej stanice pod SZCH)
Dobierka (iba Slovensko) 
Poštový poukaz na účet PK (nie na adresu!)  
Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb a k analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním webu súhlasíte s ukladaním súboru cookie.
Viac informácií Súhlasím Nesúhlasím