Aktuality (Podkomisia za odbor morčiat / Plemenná kniha morčiat)

29.03.2022

Dňa 27.03.2022 sa konal Celoslovenský aktív chovateľov morčiat. Aktív odsúhlasil nové zloženie ÚOK (link), potvrdil vo funkcii Lukáša Klimšu ako správcu PK, nový štatút ÚOK (link) a návrh FONDU ROZVOJA CHOVU MORČIAT SZCH (link). Uznesenie a zápisnicu z aktívu aj s prílohami nájdete na tomto linku.